VITOK-Stichting

Naam: VITOK-Stichting, of kortweg VITOK met Kenko Kempo Karate als methode
Rechtsvorm: Stichting; Statutaire naam: VITOK-Stichting
Datum akte van oprichting: 03-07-2023
KvK-nummer: 90715799
RSIN: 865426454
Contact: info@vitok.nl
Doel: De stichting stelt zich ten doel het ontwikkelen, innoveren en uitvoeren van activiteiten voor een fysiek, mentaal en sociaal gezonde beweeg- en weerbaarheidscultuur, die voor oudere volwassenen tot op de hoogste leeftijd toepasbaar blijft als een recreatieve Ouderenkrijgskunst. De nadruk ligt op het duurzaam activeren van (in)actieve oudere volwassenen. Zie onze Statuten.
Beleid: Zie het huidige beleidsplan
Bestuur:
Marja Reijnders, voorzitter
Annelies van Bronswijk, secretaris/penningmeester
Hennie Thijssen, Lid zonder portefeuille
Zie verder ons Huishoudelijk Regelement
Coördinatoren:
Annelies van Bronswijk: Applicatiecursussen
Ries Meijer: Sutekki-Jutsu
Beloning:
Bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning. Onder bepaalde omstandiheden is vergoeding van gemaakte onkosten wel mogelijk.
Activiteiten:
SBI-code: 88102 – Welzijnswerk voor ouderen
SBI-code: 88999 – Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Financiële verantwoording:
Ons eerste boekjaar is verlengd tot 31 december 2024; na controle door een kascommissie van Aangeslotenen en Donateurs en vervolgens door het bestuur goedgekeurd, worden financiele jaarverslagen en balansen op de website gepubliceerd.
Lidmaatschap:
CSIT, Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur, via de NCS
KKKO, Kenko Kempo Karate Organisation e.V., als sectie Nederland
NFK, Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten, als KKKO/VITOK
NCS, Nederlandse Culturele Sportbond, als VITOK-Stiching
Okinawa Shogen-Ryu Karate-Do Europe, als een Jun Shibu Dojo
Partin, brancheorganisatie voor het particuliere initiatief, als VITOK-Stichting


Pricacybeleid