Begin nu!

Ja, je leest het goed, je kunt als 30-ger, 50-ger of 70-ger nog sucsesvol oefenen als in een krijgskunst en veel ervaring in weerbaarheid en zelfbescherming opbouwen. Ook als 80-ger of 90-ger.
In de oudste categorie train je eerst zittend en later staand en lopend, of je blijft altijd in zittende houding trainen. Ook in het laatste geval kan een gezonde en goede weerbaarheid worden bereikt.
Dit wordt bereikt door af te zien van show- en wedstrijdtechnieken en ons te concentreren op het wezenlijke voor welzijn, gezondheid en weerbaarheid.

Waarom VITOK?

Gezondheid in de ruimste zin des woords staat centraal in Ouderenkrijgskunst volgens het Kenko Kempo Karate systeem. Gezondheid, inclusief welzijn, zelfredzaamheid en weerbaarheid, groeit in belang voor volwassenen omdat meer dan de helft boven de 50 is, wat de komende 30 jaar -naar verwachting- zo blijft.
Kenko is het Japanse woord voor gezond. Kenko Kempo Karate(R) is een oefenmethode in tegelijkertijd gezondheid en in weerbaarheid. We noemen het in ons land VITOK, VITale Ouderen Krijgskunst.

Gezondheid is geen doel op zich, maar een middel tot een zinvol, genoeglijk en tevreden bestaan. Het gaat over je lichaamsfuncties, je mentale welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen in je wijk of dorp, en het dagelijks functioneren. Kortom: de gezondheid die je vooral zelf positief kunt beïnvloeden.
Het Kenko Kempo Karate(R) systeem kan op verschillende manieren helpen bij het positief bezig zijn met je eigen gezondheid.

Wat te bereiken?

Als je wat ouder bent, weet je dat je ambities en behoeften anders zijn dan bij je jongere medeburgers. Belangrijke, algemeen voorkomende fysieke en psychische verschillen die de mogelijkheden voor karate, taekwon-do of kungfu bepalen, zijn je uitgebreide levenservaring, de belastbaarheid van je hart en bloedvaten, de conditie van je gewrichten, een minder snel denk- en reactievermogen en een leervermogen dat meer tijd vergt. Deze veranderingen zetten al vroeg in, maar vallen pas later op.
Bij training via het Kenko Kempo Karate(R) systeem houden we hier rekening mee, zodat je net zo weerbaar kunt worden als jongeren, maar op een andere manier, via een andere weg en met andere methoden.

Wat is het verschil?

Toch is het verschil met het sportkarate, taekwondo of kungfu ook weer niet zo groot. De basis is gelijk, maar de training gaat uit van je persoonlijke sterke kanten en laat de zwakkere zijden rusten. Die gaan op den duur vanzelf mee. Bovendien zijn ontspannings- en meditatieoefeningen ingebouwd in iedere les om de rust te bewaren en daardoor beter te kunnen leren.
Belangrijk is ook dat er na iedere les ruimte en tijd is om wat na te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Een succes of probleem heeft een ander vaak ook (gehad) en dat levert handige tips op en nieuwe wegen.
Het doel voor ieder is immers zelf de regie behouden en zelfredzaam zijn. We doen niet aan onderlinge wedstrijdjes of wedstrijden.

Aanmeldformulier