35+ tot 105+ beginner

Ja, je leest het goed, je kunt als 30-ger, 50-ger of 70-ger nog sussesvol met een krijgskunst of vechtsport beginnen. Ook als 80-ger of 90-ger.
Misschien train je eerst zittend en later staand en lopend, of je blijft altijd in zittende houding trainen. Ook in het laatste geval kan een gezonde en goede weerbaarheid worden bereikt.
Dit wordt bereikt door af te zien van show- en wedstrijdtechnieken en ons te concentreren op het wezenlijke voor gezondheid en weerbaarheid.

Waarom Kenko Kempo Karate?

Gezondheid in de ruimste zin des woords staat centraal in Kenko Kempo Karate. Gezondheid, inclusief welzijn, zelfredzaamheid en weerbaarheid, groeit in belang voor volwassenen omdat meer dan de helft boven de 50 is en dat dat de komende 30 jaar -naar verwachting- zo blijft.
Kenko is het Japanse woord voor gezond. Kenko Kempo Karate is tegelijkertijd een oefening in gezondheid en in weerbaarheid.

Gezondheid is geen doel op zich, maar een middel tot een zinvol, genoeglijk en tevreden bestaan. Het gaat over je lichaamsfuncties, je mentale welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen in je wijk of dorp, en het dagelijks functioneren. Kortom: de gezondheid die je vooral zelf positief kunt beïnvloeden.
Kenko Kempo Karate kan op verschillende manieren helpen bij het positief bezig zijn met je eigen gezondheid.

Wat te bereiken?

Als je wat ouder bent, weet je dat je ambities en behoeften anders zijn dan bij je jongere medeburgers. Belangrijke, algemeen voorkomende fysieke en psychische verschillen die de mogelijkheden voor karate of kungfu bepalen, zijn je uitgebreide levenservaring, de belastbaarheid van je hart en bloedvaten, de conditie van je gewrichten, een minder snel denk- en reactievermogen en een leervermogen dat meer tijd vergt. Deze veranderingen zetten al vroeg in, maar vallen pas later op.
Bij Kenko Kempo Karate houden we hier rekening mee, zodat je net zo weerbaar kunt worden als jongeren, maar op een andere manier, via een andere weg en met andere methoden.

Wat is het verschil?

Toch is het verschil met het sportkarate, taekwondo of kungfu ook weer niet zo groot. De basis is gelijk, maar de training gaat uit van je persoonlijke sterke kanten en laat de zwakkere kanten weg. Boevendien zijn ontspannings- en meditatieoefeningen ingebouwd in iedere les om de rust te bewaren en daardoor beter te kunnen leren.
Belangrijk is ook dat er na iedere les ruimte en tijd is om wat na te bespreken en ervaringen uit te wisselen. Een succes of probleem heeft een ander vaak ook (gehad) en dat levert handige tips op en nieuwe wegen.
Het doel voor ieder is immers zelf de regie behouden en zelfredzaam zijn. we doen niet aan wedstrijdjes of wedstrijden.