VITOK-Modules

Het VITOK-onderwijsprogramma voor krijgskunstdocenten bestaat uit een algemeen deel, in de vorm van drie Applicatiecursussen en een aantal keuze-modules (die nog in ontwikkeling zijn.

De belangrijkse verdiepingsmodule is die over Uitstraling, Autonomie en Zelfvertrouwen. Als eerste stap is daar op 1 juni 2024 een verdiepingsdag over.

Met de module Sutekki-Jutsu zijn we al een eind op streek. De wandelstok staat hier centraal als gelegenheidswapen, meer als bescherming dan als zelfverdediging.

Basistechnieken uit Orinawa Shogen-Ryu Karate-Do is een voorbeeld van ontspannen, maar effectieve bewegingen.

Terug naar Voor de docent