Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adressen zijn:
a. https://vitok.nl als VITOK-Stichting;
b. https://kenkokempokarate.nl, als een sectie van de Kenko Kempo Karate Organisation e.V.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Met wie we jouw data delen

Indien noodzakelijk voor de berichtgeving delen wij je data met de moederorganisatie Kenko Kempo Karate Organisation e.V.

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

Gebruikers kunnen als contactinformatie hun naam, e-mailadres en website opgeven, alsmede hun lidmaatschapsidentificatie voor de Kenko Kempo Karate Organisation e.V. , de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten of de Nederlandse Culturele Sportbond. Dit vergemakkelijkt de communicatie, maar is niet verplicht.

Aanvullende informatie

Hoe we jouw data beveiligen

KenkoKempoKarate.nl en vitok.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem contact met ons op of via info@kenkokempokarate.nl

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

In geval van een data lek dan wordt u geïnformeerd over de informatie welke gelekt is binnen een redelijke termijn.

Van welke derde partijen we data ontvangen

Betreffende je lidmaatschap van onze moederorganisatie kunnen wij data ontvangen van de Kenko Kempo Karate Organisation e.V. , de Nederlandse Federatie voor Krijgskunsten en de Nederlandse Culturele Sportbond.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersgegevens

Dit betreft alleen het controleren op spam en hack-pogingen.

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Op deze website worden alle bezoeken en interacties op ongeregeldheden gecontroleerd met behulp van Wordfence,

Daarnaast worden alle gehoste zaken gemonitord door de hostingprovider HostNet B.V.

Wanneer deze of andere bronnen vermoeden dat de hier verzamelde gegevens in handen van ongeoorloofden zijn terechtgekomen, zal KenkoKempoKarate.nl en vitok.nl zich uiteraard houden aan de meldplicht datalekken.

Gegevens van de Aangeslotenen van de VITOK-Stichting

VITOK-Stichting, gevestigd aan Molenpad 4, 4112 NZ  Beusichem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de Aangeslotenen zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
https://www.vitok.nl
Molenpad 4, 4112 NZ  Beusichem
+31 6 22458496
J.E.M.H. van Bronswjk is de Functionaris Gegevensbescherming van VITOK-Stichting Hij/zij is te bereiken via info@vitok.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
VITOK-Stichting verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 Voor- en achternaam; Geslacht; Geboortedatum; Geboorteplaats; Adresgegevens; Telefoonnummer; E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vitok.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VITOK-Stichting verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: afhandelen van betalingen en het verzenden van nieuwsbrieven en reclamefolders.
Geautomatiseerde besluitvorming
VITOK-Stichting neemt geen besluiten betreffendeAangeslotenen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VITOK-Stichting) tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VITOK-Stichting bewaart de persoonsgegevens van de Aangeslotenen niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren als bewaartermijn voor de persoonsgegevens: drie jaar na het verbreken van de relatie.
Delen van persoonsgegevens met derden
VITOK-Stichting verstrekt uitsluitend gegevens van Aangeslotenen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VITOK-Stichting gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken voor ditekte communicatie met de Aangeslotenen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VITOK-Stichting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vitok.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
VITOK-Stichting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens van de Aangeslotenen beveiligen
VITOK-Stichting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vitok.nl