NFK-Applicatiecursussen

Voor wie bedoeld?
De Applicatiecursus met Kenko Kempo Karate 1e dan-toets en VITOK-beoordeling, is bedoeld voor mannen en vrouwen met een jarenlange jaren ervaring in budo, wushu of Koreaanse krijgskunsten, die zich als onafhankelijk docent(e) willen verdiepen in het onderwijs en de krijgskunstgraduering voor oudere volwassenen of mensen met een fysieke handicap. Zij hebben de leeftijd van 40 jaar bereikt of overschreden.
De kandidaat moet in de (vroegere) training van tien of meer jaren het niveau hebben bereikt van een bruine of zwarte band of vergelijkbaar. Voor kandidaten met een blauwe band (of vergelijkbaar) bestaat een meer uitgebreide toetsing.

Meer info over de danexameneisen in Kenko Kempo Karate vind je in:
Kenko Kempo Karate – Stiloffene Kampfkunst für Senioren und Menschen mit Handicap / Open Style Martial Arts for Seniors and People with Disabilities door Erich B. Ries en Stefan Wogawa

Algemeen
Een NFK-applicatiecursus is beperkt tot een kleine groep kandidaten, meestal niet meer dan tien en hooguit vijftien. Je volgt het programma in je normale krijgskunsttenue al of niet blootvoets (omdat vaak buiten getraind wordt, is het meenemen van geschikt schoeisel aanbevelenswaardig).

Er zijn geen omschreven, specifiek technische eisen voor het doen van de fysieke toets of volgen van het programma. De kandidaat voert alles uit op voor hem of haar aangepaste wijze.
Kenko Kempo Karate is een minimalistisch systeem waar ‘Minder is Meer’ geldt, het mentale en fysieke krijgskunstniveau telt en niet de specifieke uitvoering van een techniek.

Een voorbeeld: Wie een vorm of kata van de eigen stijl toont tijdens de toets, hoeft dat niet volgens de klassieke techniekregels te doen, wanneer het gezondheidstechnisch beter of noodzakelijk is ze anders uit te voeren. Belangrijk is dat de bedoeling van de technieken zichtbaar is en zonder persoonlijke gezondheidsschade getoond wordt, waarbij de geconcentreerde en doelgerichte energie in de uitgevoerde bewegingen voorop staat.
Vandaar dat ook oudere kandidaten en zij die lang geleden een krijgskunst trainden, de 1e dan toets kunnen doen als het begin van een nieuwe fase met op gezondheid gerichte krijgskunsttrainingen.

Hoewel de organisatoren er alles aan doen om de stage zo veilig mogelijk te laten verlopen, zijn zij niet verantwoordelijk voor eventuele schade die je meent vanwege de training te hebben opgelopen. Het is je eigen verantwoordelijkheid om alleen dat uit te voeren wat voor jou niet gevaarlijk is en waarbij je anderen ontziet.

Voorbereiding
Van kandidaten die de 1e dan-toets willen doen, wordt verwacht dat zij goed voorbereid aan de stage beginnen en bekend zijn met achtergrond en inhoud van de Kenko Kempo Karate methode en de VITOK-doelen.
Met de trefwoordcombinatie “Kenko Kempo Karate” is op Internet veel te vinden.
De theoretische achtergrond en een geïllustreerde beschrijving van de Qi-Gong oefeningen vind je in Kenko Kempo Karate – Weerbaarheid voor Ouderen.
YouTube filmpjes zijn beschikbaar voor enkele Qi-Gong oefeningen, de 9-Yang Tai-Chi en een Kenko Kempo kata.

Het beoefenen van Kenko Kempo Karate
De standaard training in Kenko Kempo Karate bestaat uit eenmaal per week met een groep trainen in de oefenzaal met nadruk op zelfbescherming, minstens vijfmaal per week thuis 15-45 min oefenen. Het gezondheidseffect (en daar gaat het om) van zo’n training is vrijwel net zo groot als wanneer je twee- tot vijfmaal per week naar de dojo gaat.

Het programma thuis moet iedere beoefenaar zelf volledig toesnijden op eigen behoeften en capaciteiten met als doel je zelfredzaamheidniveau ook na je 35ste constant hoog te houden. Het gaat daarbij vooral om de regelmaat in het oefenen, zodat je een goede kans hebt om met weinig of geen schade uit een onverhoopt geweldsincident te komen.

Voor een extra cardio-effect kun je de training nog aanvullen met iedere week enkele kata op snelheid oefenen, of een stevig stuk lopen, fietsen, steppen of zwemmen.

Inhoud van de NFK-Applicatiecursus met 1e-Dan-toets
De applicatiecursus is fysiek-gezien niet veeleisend. Het is zodanig opgezet dat je naar huis gaat vol energie en met een fris en ontspannen gevoel. En bovendien morgen geen spierpijn hebt!
1- Warming-up voor oudere harten en gewrichten;
2- Oefenen van de 10 essentiële Qi-Gong, de 9-Yang Tai-Chi en de zelfverdedigingskata ‘Kenko Kempo’;
3- Gezondheidsaspecten van wedstrijdsport en gezondheidssport; problemen en kansen in de training; streven naar het moeilijke ‘Minder is Meer’; kandidaten reflecteren op hun eigen ervaringen; zij tonen ieder een kata of vorm uit de eigen stijl op zowel normale als Tai-Chi-snelheid;
4- Schriftelijke toets over de achtergronden van VITOK en Kenko Kempo Karate met discussie;
5- Steekproefsgewijze toetsing van de zelfverdedigingscompetentie met demonstraties, waarbij acrobatische toeren en hoge trappen niet op prijs gesteld worden. De kandidaat dient te laten zien dat hij of zij de eigen krijgskunststijl op leeftijd-aangepaste wijze kan beoefenen en aan ouderen onderwijzen;
6- Cooling down, afronding, uitreiking NFK-certificaten en Kenko Kempo Karate diploma’s en paspoorten.

2e & 3e Danexamen
Voor kandidaten met een 1e dan KKKO die toe zijn aan een toets voor 2e dan, (of een 2e dan KKKO en een toets voor 3e dan) is er een programma met:
1- Meer aandacht voor gerontologie in het krijgskunstonderricht (o.a. effecten tijdhorizon en levenservaring);
2- Verdieping van de Kenko Kempo Karate elementen;
3- De CLUKS (Coördinatie-Lenigheid-Uithoudingsvermogen-Kracht-Snelheid) in warming-up, cooling-down, QiGong en TaiChi;
4- Het gebruik van gelegenheidswapens;
5- Valpreventie;
6- Toetsing vaardigheid in onderwijzen van QiGong, de TaiChi en de zelfverdedigingskata.
Er is geen wachttijd voor het 2e of 3e dan examen, maar het moet duidelijk zijn dat je vele maanden, liever een jaar lang, geoefend hebt na je laatste dan-graduering, vooral in het onderwijzen van de oefeningen.

Procedures
Voor de Master Class meld je je aan via Internet met overlegging van het volgende:
– Je volledige, officiële naam, geboortedatum, geboorteplaats, huidig adres en e-mailadres;
– Je krijgskunst CV, waarin je in het kort je training beschrijft, zowel op kyu als dan niveau (of vergelijkbaar) in alle krijgskunsten waarin je trainde of traint;
– Elektronische kopie van je hoogste behaalde diploma of certificaat in een krijgskunst;
– Elektronische kopie van diploma’s of certificaten voor het geven van onderwijs en trainingen.

Overleg bij de electronische aanmelding voor een 2e dan examen een kopie van je 1e dan KKKO en kopieen van eventuele certificaten van andere relevante cursussen die je onlangs volgde. Voor je 3e dan natuurlijk een kopie van je behaalde 2e dan KKKO.

De kosten voor deelname betaal je bij de aanmelding. Pas na ontvangst van het bedrag ben je definitief aangemeld.
Kom je na je aanmelding toch niet naar de Applicatiecursus, dan is restitutie van maximaal de helft van het deelnamebedrag alleen mogelijk wanneer je je twee maanden tevoren hebt afgemeld. Een deel van de kosten, zoals de reis- en verblijfkosten van leraren en sprekers, moet immers toch gemaakt worden. Mocht je onverhoopt niet slagen voor de toets dan mag je tweemaal herkansen zonder extra toetskosten. Je hoeft voor het herkansen geen jaar te wachten. Je kunt de herkansing ook in Duitsland doen na afspraak met Erich B. Ries Shihan of Matthias Dülp.
Om na het slagen voor dan-toets door de Kenko Kempo Karate Organisation e.V. te laten registreren dien je lid te worden van deze beroepsorganisatie. De jaarcontributie bedraagt €12. Daarna kun je, indien gewenst, je Duitse dangraad door de NFK laten homologeren tot een Nederlandse graad. Dat geldt ook 1e, 2e en 3e dan.

*+*+*+*