Nederlandse erkenning

Nederlandse erkenning van KKKO-dangraden

Het oorspronkelijk Duitse Kenko Kempo Karate (KKK) is door de NFK (Nederlandse Federatie Krijgskunsten) als systeem erkend. Leden van de NFK kunnen hun Kenko Kempo Karate Organisation (KKKO) 1e t/m 3e dangraad via de zogenaamde ‘procedure automatische erkenning’ voorzien van een Nederlandse garantieverklaring voor het bereikte niveau van kennis en kunde in Kenko Kempo Karate.

Omdat in Kenko Kempo Karate een 4e dan en hoger zonder examen worden verleend, vallen deze buiten de regeling van de NFK.

Om je 1e t/m 3e dan KKKO bij de NFK te registreren, mail je het verzoek daartoe aan info@federatiekrijgskunsten.nl samen met je uitgebreide sport-CV en een kopie van het KKKO-certificaat van de betreffende dangraad. Vermeld in je verzoek ook of je een NFK-certificaat wenst. De kosten van zo’n certificaat zijn €25,00 (exclusief verzendkosten).

Meer info: Erkenningsregeling graden en bevoegdheden