Organisatie

Wij zijn de Sectie Nederland van de Kenko Kempo Karate Organisation e.V.
Ondergetekende is in 2019 aangesteld als vertegenwoordigster voor ons land.
Als sectie vormen wij geen eigen rechtspersoon. Wij zijn leden van de KenkoKempo Karate Organisation e.V.

Deze site is nog in bewerking. Vragen en opmerkingen graag naar ondergetekende.

J.E.M.H. (Annelies) van Bronswijk
j.e.m.h.v.bronswijk(AT)tue.nl