Graduering

Kenko Kempo Karate is een toevoeging aan een klassieke krijgskunst zoals Karate, Taekwondo, Wing-Chun, Wushu, Kungfu en andere. De weg van witte tot zwarte band of sjerp volgt de gewoonte van de klassieke stijl waarin de docent(e) is opgeleid.

Docenten

In de afgelopen tien jaar zijn tegen de vijftien meesters, dat wil zeggen volledige docenten, binnen de moederorganisatie, Kenko Kempo Karate Organisation e.V. (KKKO), gegradueerd tot minstens 3e dan KKKO met een docent- en examinatorcertificaat voor alle klassen en graden tot en met 2e dan.
De meesters kwamen voort uit JuJitsu, Karate, Krav Maga, Kungfu, Taekwondo en Anti-Terror Street Fighting.

Derde dan examens worden afgelegd bij Kenko Kempo Karate meesters van minstens het niveau van 4e dan, of -bij uitzondering- twee meesters van 3e dan.
Bij een 3e dan examen overlegt de kandidaat eerst schriftelijke bewijzen van zijn of haar scholing als trainer of docent in krijgskunst, fitness, ouderensport of meer bewegen voor ouderen en van de bevordering tot een dangraad in de ‘moeder’-discipline van de beoefende klassieke krijgskunst.

Het examen zelf bestaat uit het toetsen van kennis, kunde en onderwijsvaardigheid in:
(i) Qi-Gong oefeningen met de juiste buikademhaling,
(ii) de 9-Yang (een Tach-Chi vorm),
(iii) Kenko Kempo Kata 1,
(ivi) een of meer moederstijl-specifieke hogere kata (stijloefeningen of vormen) uitgevoerd op zowel Tai-Chi-snelheid als regulier, en
(v) zelfbescherming en zelfverdediging tegen schop, slag, stoot, stok, mes en pistool.
Er zijn geen te voren vastgestelde verplichte technieken. De kandidaat moet laten zien wat in zijn of haar omstandigheden mogelijk is.

Voor 4e en hogere dangraden is er geen examen maar een benoeming vanwege groei in kennis en kunde en het bevorderen van het Kenko Kempo Karate.

Tot nu toe zijn nog geen Nederlandse krijgskunstenaars tot 3e dan KKKO of hoger gegradueerd.

Trainers

Behalve de 3e dan docenten, kent Kenko Kempo Karate ook trainers met een 1e of 2e dan KKKO. Indien hun pedagogische en didaktische kennis het toestaat kunnen zij een certificaat verkrijgen om les te geven en te examineren tot respectievelijk 1e kyu en 1e dan in Kenko Kempo Karate.
Ongeveer een derde tot de helft van de kandidaten voor een 1e dan examen zijn niet-gegradueerde zij-instromers die weliswaar tietallen jaren krijgskunst beoefenden, maar om diverse redenen in hun moederstijl nooit een dangraad behaalden. Zie hiervoor: Docent worden?

In 2019 en 2020 zijn een drietal Nederlandse zij-instromers toegetreden tot het corps van trainers met een 1e dan in Kenko Kempo Karate:
-in 2019 Ries Meijer, 2e dan Shotokan 1982 KBN
-in 2020 Frans Coenen, 1e dan Shotokan 2010 DKV
-in 2019 Annelies van Bronswijk, 1e kyu Shotokan 1996
Zij zijn alledrie gerechtigt tot het examineren tot en met 1e kyu Kenko Kempo Karate.

Kyu-graduering

Wanneer een docent(e) via het Kenko Kempo Karate systeem werkt, dan wijzigt dat het gradueringssysteem enigszins.

Het systeem blijft de klassieke orde volgen, maar nu wordt er niet getoetst of bepaalde technieken correct worden uitgevoerd, maar of er regelmatig is getraind en er daardoor voldoende groei is in het krijgskunstniveau. Vandaar dat een beoordeling alleen door een docent(e) kan worden gedaan die de kandidaat al langere tijd kent.

Hierdoor zal de ene gele band Kenko Kempo Karate heel andere kwaliteiten kunnen hebben dan de andere. Dit verschil zal nog groter zijn onder de dragers van een bruine band of zwarte band.

Zie verder: Van wit tot zwart